Ae_1AL4575

--Gene component--
Ae_1AL4575 include 1 ESTs.
 • 0 EST(s) from interaction library
 • 1 EST(s) from saprophytic library

 • Display gene components fasta sequences

  --Best hit on NCBI non redondant (nr) protein database--
  frame e value score hit length local identity percent positives putative function organism hit ID alignment
  3 5e-48 194 228 100/201 (49%) 130/201 (64%) phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase Phytophthora sojae gb|ABA29804.1| blastx details  --Best hit on 7 predicted proteomes--
  Organism e value score hit length frame hit ID alignment
  Phytophthora sojae 3.9999999999999996e-50 194 228 3 108638 blastx details
  Phytophthora ramorum 6.999999999999999e-42 167 157 3 42015 blastx details
  Arabidopsis thaliana 1e-37 153 236 3 AT2G25080.1 blastx details
  Thalassiosira pseudonana 5e-30 127 162 3 264688 blastx details
  Plasmodium falciparum 6e-30 126 206 3 PFL0595c blastx details
  Nectria haematococca 8.000000000000001e-28 120 171 3 73875 blastx details
  Toxoplasma gondii 1.9999999999999998e-26 115 251 3 57.m00002 blastx details
  >Ae_1AL4575
  GAATTGAAGGGAACATGATTAAGGTGGAAGACGTATTGGACGCTGAATCGCGCGGCGGTT
  TGCTCGATCAAGTCAAGGTTTCACAAGGCATGTTGTGGAACTCAGTGAAGAAGACCCCCG
  TGTTTGTTGTGTCGAACCCTACGCTCAAGAAGATCTACGTGTTTGACGAGAAAAAGACGA
  CCGTGAAGACTGTCTTTGACACGGATGCCAAGCAAGTGTTTGTGCGTGAAGAAGATGCTC
  CTGATCACCGATTCGTATTGGGATCGGTAGGTGTTGAACCAGTCGTGCTTTCTGCCAAGT
  CCTCGGACGAGCAAGGTGAATGGTTTGGTTCGTTCACGAAAGCTGGAGCCTCGATCCAAG
  AGCCAGTCGGTGAGTTTGACCCGAACCAAGTCAAGTCGTTCTACGAACTCAGCGCTGTGG
  ATTTGAACGGAAAGCTTGTTCCATTCGAAGAGTACAAGGGCCGTGTTTGTGTCGCGTTCA
  ATGCTGGCTCGCAATGCGGTTTGACCGATGTAAACTACAAGCAATTTGTTGAATTGGACA
  AGAAGTACCGTGACCAAGGTCTGCAACTCTTGGCTTTCCCATCCAACTCGTTTGGACAAG
  AAACTGGCTCGGCTAGTGAAATCCAATCGTTTGTTGACCGCTATGGAGTCACTTTTCCAG
  TCTTCCAAAAGGCCCCTGTGAATGGACCTCAAACGCAACCCGTATTCAAGTACTTGAAGC
  AAAATGCATCGGGTAGTGTGTTTGGCAACTTCATCAAGTGGAACTTCCAAAAGTTTTTGA
  TTGACCAAGATGGCAAGCCCATTAAGCGATTCTCGCCAAAGACTACTCCGAGCGAAATTG
  AAGCCGAAATTGTTGAACTTCTTCAAGCCAACAAAGCCCAAGATGCTGCCCCCTGCCCTG
  AAGCTGCCCCAGCTCCGGCCCCCATTGCTGAAGCTGCCCCAAACGGCTGAAACTGCCCCC
  AACTGCTG